logo
AICTE Academic CalendarNAACNIRF

முனைவர் கு.ஞானசம்பந்தன்

“பல்வேறு கல்வித்துறைகளைக் தன்னகத்தே கொண்ட இக்கல்வி வளாகம் தேனி மாநகரத்தின் பெருமைகளுள் ஒன்று. மகளிர்க்கான கல்வி மற்றும் கலைக்கோவில். இக்கல்வி திருக்கோவில் பல்கலைக்கழகமா உயர்வு பெற்று சிறந்திட வாழ்த்துகிறேன்”